Society for Study of Pain Pune (SSPP)

Dr. Madhuri LokapurPresident
Dr Vinaya KulkarniSSPP Secretary
Dr Gautam ModakTreasurer
Patrons
Dr Gautam Das
Sir Cowasji Jehangir, Bt.
Shri Patangraoji Kadam
Advisors
Mr George Eapen
Dr. B D Bande
Dr. Mohan Swami
Dr. Sandeep Mutha
Dr. Geeta Joshi
Dr. Mukund Joshi
Dr. Shalini Thombare
Dr. Kalpana Kelkar
Dr. Nitin Bhagali
Dr. Sujata Malik
Dr. Maya Jamkar
Dr. Rajendra Patil
Dr. Sushma Bhatnagar
International Co-ordinators
Dr. Dhanalakshmi Koyyalagunta
Dr. Joyasree Subramanian
Executive Committee
Dr. Amit Dua
Dr. Nivedita Page
Dr. Sangeeta Chandrashekhar
Dr. Hemant Kshirsagar
Dr. Poonam Patel
Dr. Satish Phadke
Dr. Jayant Gandhe
Dr. Pallavi Butiyani
Dr. Sushama Ladi
Dr. Kashinath Bangar
Dr. Pradhnya Bhalerao
Dr. Vanita Dhepe
Dr. Kiran Shete
Dr. Prasanna Kulkarni
Dr. Varsha Kurhade
Dr. Manas Manohar
Dr. Priya Kulkarni
Dr. Varshali Keniya
Dr. Milind Belsare
Dr. Rohit Sancheti
Dr. Vikas Karne